Hartelijk welkom in onze kerkgemeenschap! Wij vinden het heel fijn dat jullie je kind willen laten dopen. Las U de algemene info over dopen binnen onze pastorale eenheid ? U kan deze hier terugvinden . Doe dit zeker voor U onderstaande gegevens ingeeft en op verzenden klikt. Iemand van het team verantwoordelijk voor de doopsels in onze pastorale eenheid neemt hierna contact met u op. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de bevestigingsmail.
Doopsel
Dopeling


Gegevens van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen
ouder 1ouder 2Contactgegevens
Peter/Meter

Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen.
In elk geval moet één van de peetouders katholiek gedoopt en gevormd zijn, minstens 16 jaar oud zijn en het sacrament van de eucharistie ontvangen hebben (vgl. canon 873 en 874 CIC).

Peter/Meter


Peter/Meter


Privacy en gebruik beeldmateriaal

Met de invoering van de GDPR-wetgeving zijn we genoodzaakt U een aantal toelatingen te vragen. Indien U NIET akkoord gaat met de eerste vraag kunnen we uw gegevens NIET bewaren en kan u geen aanvraag indienen voor het doopsel.
De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en te laten wijzigen.

Opmerkingen