Sinds enkele jaren vraagt het bisdom dat de voorbereiding van de eerste communie niet meer door de scholen, maar door de  geloofsgemeenschap wordt georganiseerd. De bedoeling is om terug te keren naar de essentie van dat gebeuren: de eerste keer dat het kind helemaal kan deelnemen aan de eucharistie zoals die door de gemeenschap elke zondag wordt gevierd.

De focus ligt daarbij vooral op de ouders. Met hen dient de geloofsgemeenschap aan de slag te gaan. Heel wat ouders zijn immers niet meer vertrouwd met het vieren van de eucharistie.

In onze pastorale eenheid voorzien we daarom twee inhoudelijke ouderavonden waarin we de ouders meegeven wat er allemaal gezegd wordt in een eucharistie en wat daarvan de betekenis is. Ook de vaste gezangen (kyrie, eer aan God, alleluia, hosanna) worden er aangeleerd. Deze zijn speciaal gecomponeerd voor vieringen  met kinderen en worden dus zowel door de kinderen als hun ouders snel opgepikt.

Op deze manier wordt de ‘eerstecommunieviering’ een gedragen viering waarin actief wordt geparticipeerd door kinderen èn ouders. De ouders komen niet om te kijken naar hun kind, het kind mag evenzeer merken dat de ouders ook actief meedoen en weten wat er gezegd en gezongen wordt.

De kinderen zelf zullen natuurlijk ook op het oefenmoment uitleg ontvangen en enkele dingen aangeleerd krijgen, maar van de ouders hopen we dat ze net wat meer kennen en kunnen meezeggen.

De verdere inhoudelijk voorbereiding van wat de eucharistie eigenlijk betekent, leert het kind op school in de lessen godsdienst. Dit is zo voorzien in het leerplan van de eerste graad.

Naast deze vorming zijn er gedurende het hele jaar oefenkansen in de zondagse vieringen. Zo is elke vier-de-zondag de kans bij uitstek om te komen oefenen omdat de liederen die daar gezongen worden veelal dezelfde zijn als bij de eerste communie en het vormsel. Elke 4e zondag van de maand zijn dus kinderen en jonge gezinnen bijzonder welkom in onze vieringen om 9.30 uur in Nijlen-centrum en om 11 uur in Kessel-dorp. (Opgelet, dit is niet altijd de laatste zondag van de maand, want soms zijn er 5 zondagen.)

Contact
Voor Berlaar en Berlaar-Heikant : Pr. Michel Brasseur – michel@pe-sint-salvator.be
Voor Bevel, Kessel en Nijlen : Ine Melis – ine@pe-sint-salvator.be