Als voorbereiding op de eerste communie komen we een aantal keer samen.

Om hier aan deel te nemen , schrijf je in via onderstaand formulier .

U krijgt dan de uitnodigingen ook per e-mail.

Met dit formulier kan u zich aanmelden om deel te nemen aan de voorbereiding voor de eerste communie in 2023 in geloofskern St-Pieter (Berlaar Centrum) en St.-Rumoldus (Berlaar-Heikant).

Gegevens Communicant
Doopsel
Gegevens Ouders
ouder 1
ouder 2
Privacy en gebruik beeldmateriaal

Met de invoering van de GDPR-wetgeving zijn we genoodzaakt U een aantal toelatingen te vragen.
Indien U NIET akkoord gaat met de eerste vraag kunnen we uw gegevens NIET bewaren en kan u geen aanvraag indienen voor de eerste communie.
De pastorale eenheid verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.
U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en te laten wijzigen.