Het vormsel, wat is dat eigenlijk?

In het Latijn geeft het woord dat voor ‘vormsel’ gebruikt wordt, confirmatio, mooi weer waarover het eigenlijk gaat. Het vormsel is een ‘bevestiging’ of ‘bekrachtiging’ van het doopsel. Dit zowel vanwege de kerk als vanwege de vormeling zelf. De vormeling drukt zijn geloof uit en belooft heel zijn leven trouw te willen blijven aan dit geloof en zich te willen inzetten voor het evangelie van Jezus Christus. Hij ontvangt vervolgens van de bisschop of van een gezant van de bisschop ‘het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods’ om hem daarbij tot steun te zijn.

Om van deze viering een mooi en stijlvol gebeuren te maken, is natuurlijk enige voorbereiding noodzakelijk. We willen de vormelingen enkele keren ontmoeten om hen te leren kennen, hen te vertellen wat zij dienen te weten en hen oefenkansen aanbieden. En dit zonder dat het voor hen een te zware last hoeft te zijn. Het sacrament van het vormsel is immers niet iets dat ze moeten ‘verdienen’, maar in de allereerste plaats een ‘cadeau’ dat ze van God ‘krijgen’.

Daarom wordt vanaf oktober tot aan het vormsel ongeveer één bijeenkomst per maand voorzien. De vormelingen leren wat er gezegd wordt in de viering en wat daarvan de betekenis is, ze hebben enkele liturgische momenten waarop ze zelf een stap zullen zetten in de gemeenschap, en ze krijgen de kans om medegelovigen te leren kennen en naar hun getuigenis te luisteren. Zo zal bv. Jan De Cock vertellen over zijn ervaringen in de verschillende gevangenissen die hij overal ter wereld bezocht heeft, en over wat ‘vergeving en barmhartigheid’ voor ons als gelovigen kan betekenen. Daarnaast zullen onze vormelingen in contact komen met enkele duizenden leeftijdsgenoten die ook allemaal op weg gaan naar dat vormsel en ze zullen de bisschop zelf ontmoeten.  Dit vindt plaats tijdens de ‘vormelingendag’ die door de jeugddienst van het bisdom wordt georganiseerd.

We zijn fier op alle vormelingen, zij kiezen er immers als 12-jarige bewust voor om als christen door het leven te gaan.

Contact

vormsel@pe-sint-salvator.be

of bij één van onze pastores.