Ziekenzalving en zegening

De zalving van de zieken, wat vroeger wel eens ‘het Laatste Oliesel’ werd genoemd, is niet uitsluitend het sacrament van diegene die in uiterste levensgevaar verkeren. De geschikte tijd om het te ontvangen is reeds aanwezig wanneer een gelovige door ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te komen. De eerste bedoeling is immers om de zieke te sterken en te helpen in de genezing. Ook spoort zij aan om zich in het lijden dat ons overkomt aan te sluiten bij het lijden van Christus.

Dit sacrament kan meerdere keren ontvangen worden. Het is dan ook verstandig om niet tot het laatste moment te wachten, aangezien voor het sacrament een priester nodig is en we het vandaag met een zeer beperkt aantal priesters moeten stellen. Daarnaast kunnen pastoraal werkers ook een ziekenzegen geven. Zowel de ziekenzalving (door een priester) als de ziekenzegen (door een pastoraal werker) kunnen eventueel gevolgd worden door de communie, als ‘laatste sacrament’.

In onze pastorale eenheid worden in de WZC gezamenlijke ziekenzalvingen georganiseerd.