Voor een uitvaart kan je contact opnemen met de begrafenisondernemer.

Wie specifieke vragen heeft, kan terecht bij Geert Rynders, coördinator van onze pastorale eenheid Sint-Salvator.

In de regel is een uitvaart een woord- en gebedsdienst, maar indien een priester beschikbaar is en de familie daar echt om vraagt, is een eucharistie ook mogelijk. In onze pastorale eenheid heeft een uitvaart binnen de eucharistie echter wel een soberder karakter dan wanneer het plaatsvindt binnen een woord– en gebedsdienst.

Geert Rynders

geert@pe-sint-salvator.be

0468 25 78 91