Zowel in de vasten als in de advent zingen en bidden we telkens op maandagavond samen de vespers.
We doen dit in onze moederkerk, Sint-Lambertus in Kessel, in het prachtige koorgestoelte achter het altaar.
In die uitzonderlijke omgeving en intieme sfeer komen de gezangen en gebeden het beste tot hun recht.

vanaf maandag 27 februari 2023 gaan de vespers weer elke maandavond door om 19 uur.
De eerste en de laatste vespers zijn plechtige vespers.