Zowel in de vasten als in de advent zingen en bidden we telkens op maandagavond samen de vespers.

We doen dit in onze moederkerk, Sint-Lambertus in Kessel, in het prachtige koorgestoelte achter het altaar.

In die uitzonderlijke omgeving en intieme sfeer komen de gezangen en gebeden het beste tot hun recht.