Vormelingen St.-Rumoldus zetten stap naar hun vormsel