Vormelingen St.-Rumoldus zetten stap naar hun vormsel

Paaswensen van onze jongeren