Jan de Cock boeide vormelingen

Zaerdag 10 december 2022 gaf Jan de Cock informatie over gevangenen . Het werd een boeiende namiddag voor alle vormelingen van onze pastorale eenheid.

Vormelingen St.-Rumoldus zetten stap naar hun vormsel

Paaswensen van onze jongeren