Aswoensdag is een belangrijke dag in de katholieke traditie en markeert het begin van de veertigdagentijd,
een periode van vasten en bezinning in aanloop naar Pasen.

Op deze dag ontvangen gelovigen in de katholieke kerk een askruisje op hun voorhoofd als teken van boete en bekering.

De as die gebruikt wordt voor het askruisje wordt gemaakt van de verbrande palmtakken van de Palmzondag van het voorgaande jaar.
Deze as wordt gezegend tijdens een speciale mis en de priester brengt het askruisje aan op het voorhoofd van gelovigen,
terwijl hij de woorden “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren” uitspreekt.

Het ontvangen van het askruisje op Aswoensdag heeft een symbolische betekenis.
Het herinnert ons eraan dat we allemaal sterfelijk zijn en dat we ons moeten richten op onze relatie met God en ons spirituele leven.
Het vraagt ​​ons om ons te bezinnen op ons leven en na te denken over manieren waarop we ons kunnen verbeteren
en meer in overeenstemming kunnen leven met de leer van Jezus Christus.

Aswoensdag is een tijd van bezinning en nederigheid,
en het biedt ons de mogelijkheid om ons te richten op wat echt belangrijk is in het leven.
Het herinnert ons eraan dat ons aardse bestaan ​​tijdelijk is en dat we ons moeten richten op het zoeken van het eeuwige leven.

Binnen onze pastorale eenheid
zijn er heel wat plaatsen
en momenten
waar je dit kruisje kan ontvangen