Lichtmis vieren in Sint-Salvator

Zoals je in één van de vorige edities van het parochieblad hebt kunnen lezen, is het Licht van Bethlehem, na een wekenlange reis vanuit Israël, via Oostenrijk en Duitsland in ons land terechtgekomen. Onze bisschop heeft dat licht verder naar de kathedraal gebracht en vandaar is het op 15 januari ook in onze pastorale eenheid aangekomen. Ondertussen brandt het Licht van Bethlehem in onze drie open kerken. Met lichtmis willen we alle gezinnen uitnodigen om dat kleine lichtje te doen groeien tot een heus lichteiland.

Kom daarom met het hele gezin in het weekend van 6 en 7 februari tussen 14 en 17 uur naar de kerk om aan dat Licht van Bethlehem ieder een kaarsje te ontsteken. We zullen er uiteraard wel op letten dat er maximaal 15 mensen, ouder dan 12 jaar, samen in de kerk aanwezig zijn.

De kinderen zullen er ook een zegening ontvangen. Ouders die hun kinderen het afgelopen jaar hebben laten dopen kunnen ook het doopkruisje meenemen naar huis.

Wie wil kan van deze uitstap ook een echte gezinsactiviteit maken. Het volstaat dan om de lichtmis-luisterwandeling die door de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal werd uitgewerkt te downloaden via de link hieronder, af te drukken en ermee aan de slag te gaan.

Hartelijk welkom op zaterdag 6 februari in de Sint-Lambertuskerk in Kessel of op zondag 7 februari in de Sint-Rumolduskerk in Berlaar-Heikant.

Hopelijk mogen we vele kinderen zegenen en kan het Licht van Bethlehem dankzij jullie verder groeien.