Teamdag in de stilte en rust van de abdij

Afgelopen zaterdag 29 oktober hield het team van onze pastorale eenheid een beleidsdag in het gastenkwartier van de abdij van Averbode.

In de ochtend namen we de tijd om te bezinnen over onze dromen en zorgen voor onze pastorale eenheid Sint-Salvator. De hele voormiddag brachten we ideeën samen. ’s Middags sloten we aan bij de viering in de abdijkerk en genoten we van een stevige, lekkere maaltijd in het gastenkwartier. Na een korte wandeling en een bezoek aan de abdijwinkel Het Moment, bekeken we samen hoe we onze bevindingen konden vertalen in concrete stappen die we het komende jaar zouden kunnen zetten. Wat die stappen zijn zullen we de komende teamvergaderingen verder uitwerken en concreet vorm geven.

In een omgeving die snel verandert en in een tijd met een toenemen- de nood aan duurzame oplossingen, neemt het team de belangrijke taak op zich om de verschillende geloofskernen samen te brengen en te begeleiden. Omdat dit uiterst moeilijk is en omdat vele factoren —en niet in het minst de menselijke factoren— daarbij een rol spelen, vergt het ook veel van ons als team.

De rust en stilte van de abdij, de warme vriendschappelijke groepsgeest en het onderlinge respect maakten het mogelijk dat het team, even weg van de praktische dagelijkse beslommeringen, tot nieuwe inzichten en doelen kon komen. En eerlijk, na corona en na een aantal vrij harde, slopende conflicten tussen geloofskernen, was dat heel erg nodig. We kwamen opnieuw op adem…

Het team aan de middagtafel, van links naar rechts: Ludo, Luc, Jörgen, Jef, Geert, Steven, Michel, Bosco en Ine (die de praktische kant van de beleidsdag op zich nam)
Het prachtige decor van de abdij van Averbode
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *