Het liturgisch rooster voor het werkjaar 2023-2024 werd in gedrukte vorm al aangeboden na de vieringen en kan ook nog bekomen worden bij coördinator Geert Rynders op het secretariaat van onze pastorale eenheid.

Via de link hieronder kan je het rooster ook digitaal downloaden.

Liturgisch rooster PE Sint-Salvator 2023-2024 versie oktober 2023