Meibedevaart Bisdom Antwerpen

De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Normaal trekken tal van bedevaarders naar plekken toegewijd aan Maria. In deze bijzondere omstandigheden gebeurt dat nog altijd: in een bubbel of individueel komen mensen om een kaarsje te branden en te bidden op voorspraak van Maria. Mensen blijven zich toevertrouwen aan Maria. Het aantal brandende kaarsjes bij Mariabeelden is niet verminderd, integendeel!

Welke betekenis heeft Maria voor jou?

Op de vraag wie Maria voor jou is, zal iedereen een wellicht een eigen antwoord geven. Deze vraag stellen en met elkaar daarover in gesprek gaan is zeker boeiend. Het project Handelingen ontwikkelde daartoe een  werkvorm die primair bedoeld is voor mensen in zorgvoorzieningen, maar die zeker ook bruikbaar is in religieuze gemeenschappen. Met wat creativiteit ook in andere groepen, trouwens.

Via deze werkvorm willen we aan de hand van eigen Mariabeelden of via afbeeldingen van Maria mensen met elkaar in gesprek brengen over de betekenis van Maria voor ieder persoonlijk. Daarnaast zijn er impulsen om samen te bidden en om zo jezelf aan Maria toe te vertrouwen. De uitgebreide werkvorm en al het nodige materiaal is te vinden op www.bisdomantwerpen.be. Klik in de bovenbalk op ‘Artikels’ en zoek naar de trefwoorden ‘inspiratiemap aan Maria toevertrouwd’. Dit kan een mooie voorbereiding zijn op de meibedevaart.

Meibedevaart met als thema ‘aan Maria toevertrouwd’

In de meimaand vindt ook jaarlijks de diocesane Mariale bedevaart met Mgr. Bonny plaats. Dit jaar kreeg deze meibedevaart het thema ‘Aan Maria toevertrouwd’. In de lezingen staat Maria als biddende vrouw centraal. Jezus aan kruis vertrouwt een leerling toe aan Maria en omgekeerd vertrouwt Hij ook zijn moeder toe aan die leerling. Jezus roept hen op zorg te dragen voor elkaar. Midden in de coronacrisis is vertrouwvol blijven bidden en zorg dragen voor elkaar brandend actueel. De omstandigheden maken dat je enkel vanuit huis kunt deelnemen door op 18 mei om 14 uur via RTV of via het YouTubekanaal van het bisdom aan te sluiten. Graag nodigen we je uit om dat te doen en met ons te bidden en te vieren in verbondenheid met elkaar, met Maria, Jezus en God. Tijdens de meibedevaart zal het Licht van Betlehem een centrale plek krijgen. Op het Youtube-kanaal van het bisdom kan je ook achteraf de viering op een zelfgekozen moment herbekijken.

Anke Mertens

Webinars met onze bisschop

In de reeks ‘Twaalf wegwijzers’ vindt elke maand een webinar plaats op het YouTube-kanaal van het Bisdom Antwerpen om 21u, die rechtstreeks of uitgesteld kan bekeken worden.

Een gast-expert geeft toelichting bij één van de twaalf Griekse woorden die onze bisschop vorig jaar tijdens het programma ‘Dagelijkse Verbinding’ aanreikte bij zijn toelichting bij de dagelijkse lezing uit het boek Handelingen.

Nadien gaat gastheer David Godecharle in gesprek met de gast en beantwoordt vragen die de kijkers via de chat stellen.

Onze bisschop is te gast in de studio:

– op 15 juni over ‘staande spreken’

Meer info op www.handelingen.be (tegel ‘webinars’).

Chris Van Vliet

Project Handelingen – zoom-vorming – 3 mei

In de maandelijkse reeks Zoom-vormingen bij de inspiratiemap ‘Brood voor je verdere reis’ voor het project Handelingen, bieden we op maandag 3 mei een sessie aan via Zoom van 20u tot 21u.

Tijdens deze sessie ligt de focus op de impuls van de wandeltocht die we aanreiken voor Pinksteren 2021. In groepjes volgens de corona-maatregelen kan tijdens een wandeling gereflecteerd en uitgewisseld worden over vragen bij steden uit Handelingen. Je vindt deze impuls op www.handelingen.be (tegel: inspiratiemap).

Er wordt toelichting gegeven bij ‘Kunstkringen’: een aanbod voor jongeren, gezinnen, individuele deelnemers en (toegestane) groepjes tijdens de maanden juli en augustus. Je kan deelnemen aan een wandeltocht in Antwerpen (thema ‘Paulus’), een fietstocht in het dekenaat Kempen-Oost (thema ‘Petrus) en een autozoektocht doorheen het bisdom (thema ‘Geest’).

Inschrijven kan via www.handelingen.be (tegel: vorming) of via myriam.smits@ccv.be

Chris Van Vliet

Doopsel; ook voor grote kinderen

Op de website vormingsplatform.be van het bisdom Antwerpen kan je op de pagina “DOOPSEL:ook voor grote kinderen” uitgebreid kennis maken met het sacrament van het doopsel. Een prachtige manier wanneer je op weg bent naar het doopsel, of zelfs wanneer je zelf gedoopt bent, maar (opnieuw) wilt ontdekken wat het precies inhoudt.

https://vormingsplatform.be/opleiding/doopsel-ook-voor-grote-kinderen/

Opname in de gemeenschap na een doopsel door bv. ‘Rent a Priest’

Steeds vaker maken we mee dat kinderen die zich aandienen voor de eerste communie blijken gedoopt te zijn door mensen of organisaties die daartoe niet gemandateerd zijn door de bisschop. Het zijn rituelenbureaus zoals ‘Rent a Priest’, Eau de Vie, de Goede Herder, enz.

De ouders zijn zich meestal van geen kwaad bewust. Deze organisaties beweren immers dat zij helemaal geldig dopen en leveren zelfs een doopbewijs af.  Ze spelen handig in op het verlangen van de ouders om hun kind op een persoonlijk en creatieve manier, individueel te laten dopen, vaak bij hen thuis.

Toch vormt dit een probleem gezien het doopsel een opname betekent in de kerk en deze organisaties zich juist buiten de kerk plaatsen. Dat merk je ook aan het doopattest dat zij meegeven. Daar staat onderaan in kleine letters vermeld: “Ter opname in de katholieke kerk.” Die opname moet dus nog gebeuren.

Het bisdom heeft een procedure voorzien voor zo’n “opname in de katholieke kerk”. De pastoor moet per kind een dossier opmaken en naar het bisdom sturen, want de bisschop geeft per kind afzonderlijk toestemming voor deze opname in de katholieke kerk. Daarom heeft de pastoor ook vooraf een ontmoeting met deze kinderen en hun ouders. Dit gesprek met de ouders maakt vaak duidelijk dat het echt wel hun bedoeling was om deel uit te maken van de katholieke kerk.

Omdat de kinderen gedoopt zijn met water in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, gebeurt dit niet opnieuw. Toch dient er iets te gebeuren om op officiële wijze te bevestigen dat ze voortaan deel uitmaken van onze kerk.

Er wordt dan met de ouders een moment afgesproken waarop ze, samen met het kind, naar de eucharistie komen om daar hun intentie uit te spreken. Ze worden aan het begin van de viering verwelkomd en krijgen, na de homilie en de geloofsbelijdenis, de vraag of ze inderdaad willen dat hun kind wordt opgenomen in de katholieke kerk en bereid zijn om het geloof van de zonet beleden geloofsbelijdenis te aanvaarden. Na de bevestiging, wordt het kind met een handoplegging opgenomen in de gemeenschap.

Nadat de parochie bevestigt aan het bisdom dat de opname heeft plaatsgevonden, sturen zij een sticker naar de parochie om te kleven in het doopregister waarop ook vermeld staat waar en wanneer de opname heeft plaatsgevonden. Zo is er ook een officiële registratie van dit gebeuren en is het kind ‘in orde’ voor het ontvangen van de sacramenten van de eucharistie (eerste communie), het vormsel en het huwelijk.

Contact
Michel Brasseur
michel@pe-sint-salvator.be
03 296 77 21

Onze klokken keerden veilig terug…

Paaswensen van onze jongeren

Op RTV: Goede Vrijdag lokt een handvol mensen naar de Kruiskensberg

Klokkengelui op Pasen

Vanaf de avondviering op Witte Donderdag zwijgen onze kerkklokken. Maar op Pasen luiden ze opnieuw. Ze luiden het nieuwe leven in. Onze bisschoppen roepen op om over het hele land de kerkklokken te laten klinken om 12 uur ’s middags, nu het voor velen ook dit jaar weer onmogelijk is om samen Pasen te vieren. Laat de klokken van Pasen op deze manier verbinding maken!