Opname in de gemeenschap na een doopsel door bv. ‘Rent a Priest’

Steeds vaker maken we mee dat kinderen die zich aandienen voor de eerste communie blijken gedoopt te zijn door mensen of organisaties die daartoe niet gemandateerd zijn door de bisschop. Het zijn rituelenbureaus zoals ‘Rent a Priest’, Eau de Vie, de Goede Herder, enz.

De ouders zijn zich meestal van geen kwaad bewust. Deze organisaties beweren immers dat zij helemaal geldig dopen en leveren zelfs een doopbewijs af.  Ze spelen handig in op het verlangen van de ouders om hun kind op een persoonlijk en creatieve manier, individueel te laten dopen, vaak bij hen thuis.

Toch vormt dit een probleem gezien het doopsel een opname betekent in de kerk en deze organisaties zich juist buiten de kerk plaatsen. Dat merk je ook aan het doopattest dat zij meegeven. Daar staat onderaan in kleine letters vermeld: “Ter opname in de katholieke kerk.” Die opname moet dus nog gebeuren.

Het bisdom heeft een procedure voorzien voor zo’n “opname in de katholieke kerk”. De pastoor moet per kind een dossier opmaken en naar het bisdom sturen, want de bisschop geeft per kind afzonderlijk toestemming voor deze opname in de katholieke kerk. Daarom heeft de pastoor ook vooraf een ontmoeting met deze kinderen en hun ouders. Dit gesprek met de ouders maakt vaak duidelijk dat het echt wel hun bedoeling was om deel uit te maken van de katholieke kerk.

Omdat de kinderen gedoopt zijn met water in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, gebeurt dit niet opnieuw. Toch dient er iets te gebeuren om op officiële wijze te bevestigen dat ze voortaan deel uitmaken van onze kerk.

Er wordt dan met de ouders een moment afgesproken waarop ze, samen met het kind, naar de eucharistie komen om daar hun intentie uit te spreken. Ze worden aan het begin van de viering verwelkomd en krijgen, na de homilie en de geloofsbelijdenis, de vraag of ze inderdaad willen dat hun kind wordt opgenomen in de katholieke kerk en bereid zijn om het geloof van de zonet beleden geloofsbelijdenis te aanvaarden. Na de bevestiging, wordt het kind met een handoplegging opgenomen in de gemeenschap.

Nadat de parochie bevestigt aan het bisdom dat de opname heeft plaatsgevonden, sturen zij een sticker naar de parochie om te kleven in het doopregister waarop ook vermeld staat waar en wanneer de opname heeft plaatsgevonden. Zo is er ook een officiële registratie van dit gebeuren en is het kind ‘in orde’ voor het ontvangen van de sacramenten van de eucharistie (eerste communie), het vormsel en het huwelijk.

Contact
Michel Brasseur
michel@pe-sint-salvator.be
03 296 77 21

Paaswensen van onze jongeren

Paaswandeling naar Kruiskensberg

Wandelen hebben we de afgelopen tijd al veel gedaan, maar wandelen in de voetsporen van Jezus? Dat is toch net iets anders.

In deze paasvakantie roepen we iedereen, maar speciaal ook onze eerste communicanten en vormelingen, op om met het gezin op stap te gaan en je te laten leiden door het paasverhaal dat wij in deze wandeling hebben verweven.

Vanuit Bevel-Dorp of vanuit Gestel wandel je richting Kruiskensberg. Onderweg krijg je aan de hand van enkele QR-codes opdrachtjes, informatie of bezinningsmomenten toegespeeld.

De wandelafstand bedraagt slechts enkele kilometers (maar je moet ook nog terug, natuurlijk), en is geschikt voor groot en klein, jong en oud.

Nuttig om te weten: neem alvast een touw mee (niet langer dan een meter) en zorg voor een opgeladen smartphoneom de opdrachten en filmpjes te kunnen bekijken.

Via onderstaande knoppen kan je de volledige beschrijving van de wandeling downloaden.

Zeker de moeite waard!

Vormsels 2021 na de zomervakantie