Jan de Cock boeide vormelingen

Zaerdag 10 december 2022 gaf Jan de Cock informatie over gevangenen . Het werd een boeiende namiddag voor alle vormelingen van onze pastorale eenheid.

Vormelingen St.-Rumoldus zetten stap naar hun vormsel

Doopsel; ook voor grote kinderen

Op de website vormingsplatform.be van het bisdom Antwerpen kan je op de pagina “DOOPSEL:ook voor grote kinderen” uitgebreid kennis maken met het sacrament van het doopsel. Een prachtige manier wanneer je op weg bent naar het doopsel, of zelfs wanneer je zelf gedoopt bent, maar (opnieuw) wilt ontdekken wat het precies inhoudt.

https://vormingsplatform.be/opleiding/doopsel-ook-voor-grote-kinderen/

Opname in de gemeenschap na een doopsel door bv. ‘Rent a Priest’

Steeds vaker maken we mee dat kinderen die zich aandienen voor de eerste communie blijken gedoopt te zijn door mensen of organisaties die daartoe niet gemandateerd zijn door de bisschop. Het zijn rituelenbureaus zoals ‘Rent a Priest’, Eau de Vie, de Goede Herder, enz.

De ouders zijn zich meestal van geen kwaad bewust. Deze organisaties beweren immers dat zij helemaal geldig dopen en leveren zelfs een doopbewijs af.  Ze spelen handig in op het verlangen van de ouders om hun kind op een persoonlijk en creatieve manier, individueel te laten dopen, vaak bij hen thuis.

Toch vormt dit een probleem gezien het doopsel een opname betekent in de kerk en deze organisaties zich juist buiten de kerk plaatsen. Dat merk je ook aan het doopattest dat zij meegeven. Daar staat onderaan in kleine letters vermeld: “Ter opname in de katholieke kerk.” Die opname moet dus nog gebeuren.

Het bisdom heeft een procedure voorzien voor zo’n “opname in de katholieke kerk”. De pastoor moet per kind een dossier opmaken en naar het bisdom sturen, want de bisschop geeft per kind afzonderlijk toestemming voor deze opname in de katholieke kerk. Daarom heeft de pastoor ook vooraf een ontmoeting met deze kinderen en hun ouders. Dit gesprek met de ouders maakt vaak duidelijk dat het echt wel hun bedoeling was om deel uit te maken van de katholieke kerk.

Omdat de kinderen gedoopt zijn met water in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, gebeurt dit niet opnieuw. Toch dient er iets te gebeuren om op officiële wijze te bevestigen dat ze voortaan deel uitmaken van onze kerk.

Er wordt dan met de ouders een moment afgesproken waarop ze, samen met het kind, naar de eucharistie komen om daar hun intentie uit te spreken. Ze worden aan het begin van de viering verwelkomd en krijgen, na de homilie en de geloofsbelijdenis, de vraag of ze inderdaad willen dat hun kind wordt opgenomen in de katholieke kerk en bereid zijn om het geloof van de zonet beleden geloofsbelijdenis te aanvaarden. Na de bevestiging, wordt het kind met een handoplegging opgenomen in de gemeenschap.

Nadat de parochie bevestigt aan het bisdom dat de opname heeft plaatsgevonden, sturen zij een sticker naar de parochie om te kleven in het doopregister waarop ook vermeld staat waar en wanneer de opname heeft plaatsgevonden. Zo is er ook een officiële registratie van dit gebeuren en is het kind ‘in orde’ voor het ontvangen van de sacramenten van de eucharistie (eerste communie), het vormsel en het huwelijk.

Contact
Michel Brasseur
michel@pe-sint-salvator.be
03 296 77 21

Paaswensen van onze jongeren

Maria Lichtmis – Opdracht van de Heer