Pastorale werker | Bruggenbouwer

In maart 2017 werd ik door de bisschop aangesteld als parochieassistent naar de federatie Nijlen.
In juli van dat zelfde jaar volgde ik pater Jan -die op pensioen ging- op als federatiecoördinator.
Dit betekende dat ik mijn baan als preventieadviseur zou verlaten om full time ter beschikking te komen van de parochianen.
Ik ben de jongste van de 6 kinderen van Jos Rynders en Julia Glassée en woon al heel mijn leven in Nijlen. Ik was er actief in de jeugdbeweging, in tal van socio-culturele verenigingen en in het parochieleven.
Vermits 3 van mijn 4 grootouders uit Berlaar afkomstig zijn, heb ik ook daar nog heel wat familie wonen.
Tijdens mijn opleiding Pastoraal Werker liep ik een jaar stage bij het Protestants Sociaal Centrum, hartje Antwerpen (4de wereld) en een jaar in de gevangenis van de Begijnenstraat (arresthuis) als aalmoezenier.